P 167

Święta Góra Grabarka - 12 sierpnia 2006 r.

Święta Góra Grabarka – 12 sierpnia 2006 r.

Miejsce kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce