Spotkanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami województw biorących udział w programie Karty Duzych Rodzin - Warszawa 27 czerwca 2014 r. (fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP)

Pomagajmy rodzinom wielodzietnym – czyli karta 3+

Najważniejszym elementem każdego społeczeństwa jest rodzina. To ona jest podstawą budowy każdej demokracji, gdyż to w niej każdy jej członek jest równy i w niej wspólnie szuka się dobrego rozwiązania dla wszystkich. W tym sensie zaznaczyć należy, że szczególnym rodzajem rodzin są rodziny wielodzietne. Znamiennym jest, że dzieci z dużych rodzin w większym stopniu doświadczają umiejętności dzielenia się, współpracy i opiekuńczości oraz odpowiedzialności i samodzielności. Wspomagając zatem rodziny wielodzietne wspomagamy całe społeczeństwo.

Milowe kroki w tej kwestii poczynione zostały przez Prezydenta RP i ponad 220 samorządów z całego kraju, które wprowadziły kartę dużej rodziny (w tym Gminę Dębica).

Spotkanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami województw biorących udział w programie Karty Duzych Rodzin - Warszawa 27 czerwca 2014 r. (fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP)
Spotkanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami województw biorących udział w programie Karty Duzych Rodzin – Warszawa 27 czerwca 2014 r. (fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP)

W dniu 27 czerwca br. miałem przyjemność brać udział w spotkaniu Pary Prezydenckiej z ww. samorządami. Podstawowym przesłaniem wynikającym z tego spotkania było wskazanie, aby traktować ulgi dla rodzin wielodzietnych (te wynikające z samorządowych kart rodzin wielodzietnych) nie pod kątem kosztów budżetowych dla samorządów, lecz jako inwestycję w przyszłość. Samorządy, które włączyły się do programu, wprowadziły kartę właśnie z tym przeświadczeniem.

Pozostaje jednak wiele gmin, które tą drogę mają przed sobą. Postawa samorządów wobec dużych rodzin stanowi moim zdaniem ocenę ich dojrzałości.

Oprócz gminnej oraz ogólnopolskiej istnieją również karty wojewódzkie (w tym dla rodzin z woj. podkarpackiego). Niestety małe zainteresowanie tematem wykazują samorządy szczebla powiatowego z naszego województwa, a szkoda ponieważ karta powiatowa uczyniłaby ten system kompleksowym na poziomie samorządów (tak,  jak ma to miejsce w powiecie tarnowskim).

Innym znaczącym czynnikiem mogącym mieć wpływ na rozwój systemu kart dużych rodzin, byłoby wzajemne uznawanie zniżek z nich wynikających, tak aby ulgi dla rodzin wielodzietnych nie kończyły się tylko na terenie samorządu, w którym te rodziny mieszkają. Bo przecież rodziną wielodzietną jest się wszędzie.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że sukces polegający na stworzeniu dobrego klimatu dla dużych rodzin w pełni nastąpi wtedy, gdy system podatkowy w naszym kraju stanie się przyjazny rodzinom wielodzietnym (ale to już rola rządu, a nie samorządów).

Pamiętajmy, że rodziny wielodzietne są doskonałym wskaźnikiem sytuacji ekonomicznej i społecznej w Polsce, gdyż to one jako pierwsze w największym stopniu odczuwają poprawę lub pogorszenie się sytuacji w naszej ojczyźnie. W myśl powyższego, zarówno rząd jak i samorządy wszystkich szczebli powinny wiedzieć, że pomagając dużym  rodzinom pomagają samym sobie.