Sortownia odpadów w Paszczynie

Międzygminna współpraca w zakresie gospodarowania odpadami

Od połowy ubiegłego roku gminy przejęły „władztwo nad odpadami”.  Ustawa w tej sprawie została wprowadzona w pośpiechu, co spowodowało, że również gminy nie miały zbyt wiele czasu na jej wdrożenie. Szybkie tempo nie zawsze sprzyja podejmowaniu właściwych rozstrzygnięć, w związku z czym temat ten spędzał sen z powiek samorządowcom, którzy musieli podjąć i zrealizować wiele działań organizacyjnych, umożliwiających powstanie i funkcjonowanie nowego systemu. 

Prawdopodobnie każda z gmin poradziłaby sobie z tym problemem samodzielnie. Niemniej jednak z inicjatywy Wójta Gminy Dębica na  Konwencie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Dębickiego  podjęta została decyzja o wspólnym działaniu w zakresie wdrożenia i ujednolicenia prawa lokalnego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym celu stworzony został międzygminny zespół, w skład którego weszli przedstawiciele 7 gmin. Spotkania ww. grupy miały charakter konsultacji i wspólnych prac nad projektami uchwał. Wspierano się również opiniami przedstawicieli inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej oraz  Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

DSCN0576

Zwieńczeniem prac było opracowanie wspólnego projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz pozostałych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, a następnie ich przyjęcie przez rady poszczególnych gmin. W wyniku powyższego nastąpiło ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach powiatu dębickiego.

Mając różne poglądy, różne doświadczenia udało się gminom z powiatu dębickiego zrobić coś dla wspólnego celu.

Na pewno łatwiej i korzystniej dla samorządów byłoby, gdyby przy wielu zadaniach gminnych, jednostki samorządu terytorialnego pomimo, że są odrębnymi podmiotami, mogły funkcjonować w ten sam sposób na obszarze całego powiatu (i tu ważną rolę koordynacyjną powinien odgrywać starosta). Warto pamiętać, że nic tak nie wzmacnia samorządów, jak ich współpraca.