Curriculum Vitae

Dane osobowe: 
data urodzenia : 24 marca 1980 r. 
miejsce urodzenia : Dębica 
stan cywilny : żonaty 
Wykształcenie :
2015-2016
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
Specjalność: Zamówienia publiczne
(studia podyplomowe)
2007 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Zarządzania,
Specjalność : Zarządzanie nieruchomościami
(studia podyplomowe, tytuł zawodowy: zarządca nieruchomości)
1999 – 2005 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Specjalność : Geoinformatyka
(studia w systemie dziennym, tytuł zawodowy: magister inżynier)
1995 – 1999 Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, Profil : ogólny 
Doświadczenie zawodowe :
17.03.2015 – dziś Urząd Gminy Dębica,
– Zastępca Wójta Gminy Dębica
01.02.2010 – dziś Urząd Gminy Dębica,
– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
15.09.2005 – 31.01.2010 Urząd Gminy Dębica,
Referat Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
inspektor ds. ochrony środowiska (30.11.2009 – 31.01.2010)
podinspektor ds. ochrony środowiska (17.06.2006 – 30.11.2009)
stanowisko pomocnicze (17.03.2006 – 17.06.20006)
staż absolwencki (15.09.2005 – 15.03.2006)
01.02.2016 – dziś Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnicy – Zarządca Nieruchomościami
01.01.2008 – 31.01.2016 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie – Zarządca Nieruchomościami
Pozostała działalność: 
2015 – dziś Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin”
– Sekretarz Zarządu
Szkolenia :
2016 Szkolenie „Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym” organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
2014 Szkolenie „Specjalista do spraw zamówień publicznych” organizowane przez ACC Training & Consulting Group
2013 Szkolenie „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w jednostkach samorządu terytorialnego”
2012 Szkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko organizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
2011 Seminarium „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”
2010 Szkolenie „Zarządzanie projektami” organizowane przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
2009 Warsztaty „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” zorganizowane przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego